venres, 16 de outubro de 2015

A Marquesiña


Afonso Daniel Rodríguez Castelao, Cousas, 1926

O galo

Abrell'as portas ao día
co-a chave do teu cantar
que xa na fonte da Lua
está lavada a mañán.

Bótall'o teu aturuxo
a paisaxe dend'o val
qu'o gran balbo das estrelas
cairá serodio no mar.

O campo cheo de frío
busca un anaco de sol,
alcéndelle unha fogueira
co lume da tua voz.

...........Amado Carballo, O galo, 1928.